Αποτελέσματα Αναζήτησης

YGK SUPER JIGMAN MULTICOLOR 300 & 600m

59,00 €

YGK G SOUL UPGADE 8X 200M

8X PE BRIGHT GREEN

46,00 46,00 €

YGK FC ABSORBER 60m

High quality Fluorocarbon100% Shock leader-60m

18,00 €

YGK SCRUM Assist

High density 16x Assist line 5m

8,50 €

YGK EGI METAL

Eging

24,00 €

YGK FC ABSORBER ULTRA

16,00 €

YGK SEA HUNTER

6,00 €

YGK Algon Assist FC

fluorocarbon insert assist line

13,00 €

YGK SUPER CASTMAN BLUE

SHORE JIGGING - CASTING SPECIAL

77,00 €