Αποτελέσματα Αναζήτησης

Seaspin Mommotti 190S

Silent sinking jerking minnow, long casting.

Από 22,20 €

Seaspin Mommotti 180SS

Silent slow sinking jerking minnow, long casting.

Από 21,20 €

Seaspin Mommotti 140SS

Silent slow-sinking jerking minnow, long casting.

Από 19,50 €

Seaspin Buginu 55

Φάρμακο για μελανούρια

Από 14,50 €

Seaspin Buginu 140

Suspending silent minnow, long casting.

Από 18,50 €

Seaspin Pro-Q 120

Wtd silent , long casting.

Από 17,70 €

Seaspin Coixedda 100

Silent sinking shallow minnow, long casting.

Από 16,50 €

Seaspin MiniKetc 100

Skipping lure.

Από 12,45 €

Seaspin Ketc 125

Skipping lure.

Από 13,45 €

Seaspin Pro-Q 145

Walk the dog topwater bait

Από 19,00 €

Seaspin Pro-Q 90 wtd

Walk the dog topwater bait

Από 16,50 €

Seaspin Coixedda 130

Slow sinking extra shallow minnow

Από 19,50 €

Seaspin Leppa Jig 22

22gr Jig Casting

Από 10,50 €

Seaspin Leppa Jig 33

33gr -Jig Casting .

Από 11,00 €

Seaspin Leppa Jig 44

Jig Casting

Από 12,00 €

Seaspin Jack link

Σύνδεσμος ασφαλείας. Δεν κόβει το παράμαλλο

Από 6,50 €

Seaspin Mommotti 180 SF

Slow Floating 26gr

Από 21,20 €

SeaSpin Buginu Biu105

slow sinking jointed minnow, long casting.

Από 18,60 €

Seaspin Gamu Hooks

Ανταλλακτικά αγκίστρια για τη σειρά της Seaspin

Από 7,50 €

Seaspin Mommotti 180 LIP Light SF

Από 21,20 €

Seaspin Leppa Jig 55

55gr casting jig

Από 13,00 €

Seaspin δέστρες καλαμιου

Από 7,00 €

Seaspin Treble

ανταλλακτικες σαλαγκιες

Από 5,00 €

Seaspin Suchadu 200

200gr

Από 25,00 €

Seaspin Buginu 115 Deep

Από 17,50 €

Seaspin Leppa Jig 11

11gr - Casting Jig

Από 10,50 €

Seaspin Murigu

Long casting slow sinking jig -20gr

Από 12,80 €

Seaspin Toto131

Popper

Από 21,00 €

Seaspin Neck Gear

Από 13,00 €

Seaspin Cap

Από 17,00 €

Seaspin EJA 130

Jerking slow floating, long casting

Από 18,90 €

Seaspin TOTO 113

Από 18,50 €

Seaspin Eja Bullet

Από 19,80 €