Αποτελέσματα Αναζήτησης

DAMIKI BACK DROP

SLOW JIGGING

20,50 €

Damiki Suplex 160GR

Slow Pitch

20,00 €

DAMIKI BACK DROP CASTING

SHORE JIGGING - SLOW

16,00 €

Damiki Suplex 130GR

Slow Pitch Jigging

17,00 €

Damiki METAL X bomber

Vibration Metal

14,00 €

Damiki Suplex 200GR

Slow Pitch Jigging 200gr

22,00 €