Αρχική / Metal lures / Jigs / 101gr-150gr / ΧΙΙ IKA METAL

ΧΙΙ IKA METAL

 

ΧΩΡΙΣ ΑΓΓΙΣΤΡΙΑ

MADE IN JAPAN

 

 

SQUID 120GR
Διαθέσιμο 20,00 €

RED PINK 120GR
Διαθέσιμο 20,00 €

AKAKIN 120GR
Διαθέσιμο 20,00 €

DARK PURPLE 120GR
Διαθέσιμο 20,00 €

SMOKE 120 GR
Διαθέσιμο 20,00 €

RED PINK 140GR
Διαθέσιμο 23,00 €

GLOW 140GR
Διαθέσιμο 23,00 €

BLUE GREEN 140GR
23,00 €

PEARL SILVER 140GR
23,00 €

SQUID 140GR
Διαθέσιμο 23,00 €

SMOKE 140GR
Διαθέσιμο 23,00 €

DARK PURPLE 140GR
Διαθέσιμο 23,00 €

AKAKIN 140GR
Διαθέσιμο 23,00 €