Αρχική / Καλαμαριέρες / Εging / Evergreen Drift Bancho

Evergreen Drift Bancho

 

ιδανικη για χρήση και από σκάφος (tip run)

3.0 - 12gr

3.5 - 19,5gr

 

 

3.0 | #0801Y CHART BANANA Y
Διαθέσιμο 18,00 €
Quantity:

3.0 | #1103HS LIME SAND HS
Διαθέσιμο 18,00 €
Quantity:

3.0 | #0505R PURPLE EBI R
Διαθέσιμο 18,00 €
Quantity:

3.0 | #0401G OLIVE AJI G
Διαθέσιμο 18,00 €
Quantity:

3.0 | #0216HS ORANGE SAND HS
Διαθέσιμο 18,00 €
Quantity:

3.0 | #0116HS PINK SAND HS
Διαθέσιμο 18,00 €
Quantity:

3.0 | #0114M PINK SAPHIA M
Διαθέσιμο 18,00 €
Quantity:

3.0 | #0107HG PINK COMBI HG
Διαθέσιμο 18,00 €
Quantity:

#UV0702R RED EBI R
Διαθέσιμο 18,00 €
Quantity:

3.0 | #UV1001S WHITE GL EBI S
Διαθέσιμο 18,00 €
Quantity:

3.0 | #0206G ORANGE AJI G
Διαθέσιμο 18,00 €
Quantity:

3.0 | #UV0207G ORANGE EBI G
Διαθέσιμο 18,00 €
Quantity:

UV0304HS
Μη διαθέσιμο 18,00 €
Quantity:

1301G
Μη διαθέσιμο 18,00 €
Quantity:

3.0 | #UV0902HS BLUE IWASHI HS
Διαθέσιμο 18,00 €
Quantity: