Αρχική / Metal lures / Jigs / HOTS CHIBITAN

HOTS CHIBITAN

 

 

 

1-silver WIDE 60GR
Διαθέσιμο 14,00 €

6.KOUNAGO SLINM 60GR
Διαθέσιμο 14,00 €

5.KATAKUTSI SLIM 60GR
14,00 €

4. SARDINE SLIM 60GR
14,00 €

3.BLUE PINK SLIM 60GR
Διαθέσιμο 14,00 €

2.PINK SLIM 60GR
14,00 €

1.SILVER SLIM 60GR
Διαθέσιμο 14,00 €

7.Akakin WIDE 60GR
Διαθέσιμο 14,00 €

6.Kounago WIDE 60GR
Διαθέσιμο 14,00 €

5.Katakutsi WIDE 60GR
14,00 €

4-sardine WIDE 60GR
Διαθέσιμο 14,00 €

3-blue pink WIDE 60GR
Διαθέσιμο 14,00 €

2-pink WIDE 60GR
Διαθέσιμο 14,00 €

7.Akakin SLIM 60 GR
Διαθέσιμο 14,00 €