Αρχική / Metal lures / Jigs / Super Light / HOTS CHIBITAN

HOTS CHIBITAN

 

 

 

1-silver WIDE 60GR
Διαθέσιμο 14,00 €
Quantity:

7.Akakin WIDE 60GR
Διαθέσιμο 14,00 €
Quantity:

6.Kounago WIDE 60GR
Μη διαθέσιμο 14,00 €
Quantity:

5.Katakutsi WIDE 60GR
Μη διαθέσιμο 14,00 €
Quantity:

4-sardine WIDE 60GR
Μη διαθέσιμο 14,00 €
Quantity:

3-blue pink WIDE 60GR
Μη διαθέσιμο 14,00 €
Quantity:

2-pink WIDE 60GR
Διαθέσιμο 14,00 €
Quantity:

6.KOUNAGO SLINM 60GR
Μη διαθέσιμο 14,00 €
Quantity:

5.KATAKUTSI SLIM 60GR
Μη διαθέσιμο 14,00 €
Quantity:

4. SARDINE SLIM 60GR
Μη διαθέσιμο 14,00 €
Quantity:

3.BLUE PINK SLIM 60GR
Μη διαθέσιμο 14,00 €
Quantity:

2.PINK SLIM 60GR
Μη διαθέσιμο 14,00 €
Quantity:

1.SILVER SLIM 60GR
Μη διαθέσιμο 14,00 €
Quantity:

7.Akakin SLIM 60 GR
Διαθέσιμο 14,00 €
Quantity: