Αρχική / Metal lures / Jigs / HOTS Conker 120

HOTS Conker 120

 

120 GR-150GR - 180GR

 

SILVER 120GR
Διαθέσιμο 21,00 €

PINK 120 GR
Διαθέσιμο 21,00 €

BLUE 120GR
Διαθέσιμο 21,00 €

ZEBRA 120GR
Διαθέσιμο 21,00 €

AKAKIN 120GR
21,00 €

SMOKE 120GR
Διαθέσιμο 21,00 €

UV RGB ABALONE ZEBRA 120GR
Διαθέσιμο 27,00 €