Αρχική / Metal lures / Jigs / Second Stage Magma

Second Stage Magma

 


#01


#04


#06


#11


#12


 #34


#39


 

 

MAGMA 90G #001
Διαθέσιμο 23,20 €
Quantity:

MAGMA 90G #004
Διαθέσιμο 23,20 €
Quantity:

MAGMA 90G #006
Διαθέσιμο 23,20 €
Quantity:

MAGMA 115G #001
Διαθέσιμο 25,50 €
Quantity:

MAGMA 115G #006
Διαθέσιμο 25,50 €
Quantity:

MAGMA 115G #004
Διαθέσιμο 25,50 €
Quantity:

MAGMA 115G #012
Διαθέσιμο 25,50 €
Quantity:

MAGMA 140G #039 super glow
Διαθέσιμο 29,50 €
Quantity:

MAGMA 140G #011
Διαθέσιμο 26,70 €
Quantity:

MAGMA 140G #034 super glow
Διαθέσιμο 29,50 €
Quantity:

MAGMA 140G #012
Διαθέσιμο 26,70 €
Quantity:

MAGMA 190G #039 super glow
Διαθέσιμο 33,70 €
Quantity:

MAGMA 190G #012
Διαθέσιμο 31,00 €
Quantity:

MAGMA 190G #011
Διαθέσιμο 31,00 €
Quantity:

MAGMA 190G #034 super glow
Διαθέσιμο 33,70 €
Quantity: