Αρχική / Metal lures / Jigs / Current Zeek

Current Zeek

 

 

Jig for slow pitch.

The front eye is vertical, and the front part of the main body has an irregular hexahedrical specification to reduce pulling resistance and improve straight-line mobility. By using a keel shape from the bottom front to the back, the jig body is suppressed from horizontal shake, the horizontal posture is stabilized, and the jig can be turned sideways with lighter force. In addition, the adoption of an S-shaped body creates a natural backslide and appeal to fish.

 

140gr #55 GLOW DOTS
Μη διαθέσιμο 37,00 €
Quantity:

140gr #660 GLOW
Μη διαθέσιμο 35,50 €
Quantity:

140gr #130 GLOW
Μη διαθέσιμο 35,50 €
Quantity:

140 GR #104 GLOW
Μη διαθέσιμο 37,00 €
Quantity:

180GR #660 GLOW
Μη διαθέσιμο 37,00 €
Quantity:

180GR #130 GLOW
Μη διαθέσιμο 37,00 €
Quantity:

180GR #30 ZEBRA GLOW
Μη διαθέσιμο 39,50 €
Quantity:

180gr #55 GLOW DOTS
Μη διαθέσιμο 39,50 €
Quantity:

180 #33 GLOW
Μη διαθέσιμο 39,50 €
Quantity:

180 GR #104 GLOW
Διαθέσιμο 39,50 €
Quantity:

220gr #55 GLOW
Μη διαθέσιμο 43,00 €
Quantity:

220 #130 GLOW
Διαθέσιμο 41,00 €
Quantity:

220GR #606 GLOW
Μη διαθέσιμο 41,00 €
Quantity: