Αρχική / Metal lures / Jigs / Current Zeek

Current Zeek

 

 

Jig for slow pitch.

The front eye is vertical, and the front part of the main body has an irregular hexahedrical specification to reduce pulling resistance and improve straight-line mobility. By using a keel shape from the bottom front to the back, the jig body is suppressed from horizontal shake, the horizontal posture is stabilized, and the jig can be turned sideways with lighter force. In addition, the adoption of an S-shaped body creates a natural backslide and appeal to fish.

 

140gr #55
Μη διαθέσιμο 37,00 €
Quantity:

140gr #22
Μη διαθέσιμο 35,50 €
Quantity:

140gr #33
Μη διαθέσιμο 37,00 €
Quantity:

140gr #57
Μη διαθέσιμο 33,00 €
Quantity:

140gr #130
Διαθέσιμο 35,50 €
Quantity:

140gr #660
Μη διαθέσιμο 35,50 €
Quantity:

180GR #130
Μη διαθέσιμο 37,00 €
Quantity:

180gr #33
Μη διαθέσιμο 39,50 €
Quantity:

180gr #22
Μη διαθέσιμο 38,00 €
Quantity:

180gr #55
Μη διαθέσιμο 39,50 €
Quantity:

180GR #660
Μη διαθέσιμο 37,00 €
Quantity:

220 #130
Διαθέσιμο 41,00 €
Quantity:

220gr #33
Μη διαθέσιμο 43,00 €
Quantity:

220gr #22
Μη διαθέσιμο 41,00 €
Quantity:

220gr #55
Μη διαθέσιμο 43,00 €
Quantity:

220GR #606
Διαθέσιμο 41,00 €
Quantity: