Αρχική / Αγκίστρια / Jigging / CB ONE LIFTEX GALE

CB ONE LIFTEX GALE

 

Capture what you touch instantly

LIFTEX GALE

A hunting hook with a wide-angle straight hook that catches prey instantly. 

The best shape for a light jigging game that penetrates  the moment the fish touches.

 

 

#1 short twin 8mm x 2set
Διαθέσιμο 8,50 €
Quantity:

#1/0 short twin 8mm x 2set
Διαθέσιμο 8,50 €
Quantity:

#2/0 short twin 10mm x 2set
Διαθέσιμο 8,50 €
Quantity:

#3/0 short twin 10mm x 2set
Διαθέσιμο 9,00 €
Quantity:

#4/0 short twin 10mm x 2set
Διαθέσιμο 10,50 €
Quantity: