Αρχική / Metal lures / Jigs / Super Light 30-80gr / Little Jack Metal Adict 03

Little Jack Metal Adict 03

 

 

16G #08
Διαθέσιμο 8,70 €
Quantity:

16G #03
Διαθέσιμο 8,70 €
Quantity:

16G #07
Μη διαθέσιμο 8,70 €
Quantity:

20G ALLOY #03
Μη διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

20G ALLOY #09
Διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

20G ALLOY #07 REAL BAIT
Διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

20G ALLOY #08 BLUE SAR/ZEBRA GLOW
Μη διαθέσιμο 9,00 €
Quantity:

20G ALLOY #08
Μη διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

20G ALLOY VERSION #10
Διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

20G ALLOY #04BLUE&PINK
Διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

20G ALLOY #02 OCEAN BLUE
Διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

20G ALLOY #01BLUE SAR
Διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

20G #06 REAL ANCHOVY/VERTICAL HOLO+RP
Μη διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

20G ALLOY #06
Διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

20G ALLOY#05
Διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

30G #06
Διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

30G #04
Μη διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

30G #05
Διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

30G #8
Διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

30G #9
Διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

30G #10
Διαθέσιμο 8,90 €
Quantity:

30G #01BLUE SARDINE/LASER HOLO+
Διαθέσιμο 9,00 €
Quantity:

30G #04BLUE&PINK/VERTICAL HOLO+RP
Μη διαθέσιμο 9,00 €
Quantity:

30gr -#2 OCEAN BLUE
Διαθέσιμο 9,00 €
Quantity:

40G #05
Διαθέσιμο 9,20 €
Quantity:

40gr -#2 OCEAN BLUE
Μη διαθέσιμο 9,20 €
Quantity:

40gr -#1 BLUE SARDINE
Διαθέσιμο 9,20 €
Quantity:

40GR #06 REAL ANCH
Διαθέσιμο 9,00 €
Quantity:

40G #08 BLUE SARDINE/ZEBRA GLO
Μη διαθέσιμο 9,20 €
Quantity:

40G #07
Μη διαθέσιμο 9,20 €
Quantity:

40G #10
Μη διαθέσιμο 9,20 €
Quantity:

40G #9
Διαθέσιμο 9,20 €
Quantity:

40G #04
Μη διαθέσιμο 9,20 €
Quantity: