Αρχική / Metal lures / Jigs / Deepliner SPINDLE

Deepliner SPINDLE

 

You can feel that the target is approaching close to the jig, but you can’t bring it to bite. In such situation, sometimes it is effective to hold back your lure, and to prolong its biting time by soft maneuvering. Spindle was designed to draw the most vigilant prey into biting. It avoids over spinning when rapid jerking, has the ability to maintain easy biting form during fall, even under the deep water or strong currents. Spindle’s distinctive performance has proven to be most effective for cranky deep sea prey.

 

SPINDLE 150G MAGMA #501
Διαθέσιμο 37,00 €
Quantity:

SPINDLE 150G MAGMA #520
Διαθέσιμο 37,00 €
Quantity:

150G S724
Διαθέσιμο 33,60 €
Quantity:

150G #31
Μη διαθέσιμο 33,60 €
Quantity:

150GR 56.GLOW STRIPE SQUID BACK
Διαθέσιμο 34,00 €
Quantity:

520.Custom Special Dot glow - squid/ ALUM 150gr
Μη διαθέσιμο 38,00 €
Quantity:

509. GREEN STRIPE GLOW CUSTOM 150GR
Διαθέσιμο 37,00 €
Quantity:

29.GLOW STRIPE SILVER BACK 150GR
Μη διαθέσιμο 35,00 €
Quantity:

508.PINK STRIPE GLOW CUSTOM 150GR
Διαθέσιμο 37,00 €
Quantity:

150gr #39
Διαθέσιμο 32,00 €
Quantity:

180GR #39
Διαθέσιμο 34,00 €
Quantity:

180gr S703
Διαθέσιμο 35,00 €
Quantity:

SPINDLE 180G MAGMA #501
Διαθέσιμο 38,00 €
Quantity:

S724. 180GR
Διαθέσιμο 35,00 €
Quantity:

180GR #56 GLOW STRIPE SQUID BACK 180GR
Μη διαθέσιμο 35,10 €
Quantity:

520.Custom Special Dot glow - squid/ ALUM 180gr
Μη διαθέσιμο 41,00 €
Quantity:

31. GLOW COMET 180GR
Μη διαθέσιμο 35,00 €
Quantity:

180GR #508 PINK STRIPE GLOW CUSTOM
Διαθέσιμο 38,00 €
Quantity:

29.GLOW STRIPE SILVER BACK 180GR
Μη διαθέσιμο 34,50 €
Quantity:

180gr #509
Διαθέσιμο 38,00 €
Quantity: