Αρχική / Metal lures / Jigs / Deepliner SPY V

Deepliner SPY V

 

 The Spy-V was created to meet his dynamic fishing ambition to hook a fish during the fall in excess of 10meters. As we continued on with our testing, we discovered an unexpected result. In both Slow-Pitch jerking and Long-Fall jerking, the Spy ?V was effective for migratory fish as well as rockfish. We had to add it to our product line, among them, a 250g lure for shallower depths and a 600g model for deeper water. These items make excellent allies in huge and the monster class fishing. Spy and Spy-V share some similarities, but each has distinct characteristics. People who have a deeper understanding for slow-pitch jerking seem to be able to differentiate the features. None the less, our concept “anyone can catch with ease” will never change even Spy-V.

 

80gr #511
Μη διαθέσιμο 24,50 €
Quantity:

80gr #508
Μη διαθέσιμο 24,50 €
Quantity:

100gr #511
Μη διαθέσιμο 27,60 €
Quantity:

100gr #508
Μη διαθέσιμο 27,60 €
Quantity:

130gr #508
Μη διαθέσιμο 32,00 €
Quantity:

130gr #511
Διαθέσιμο 32,00 €
Quantity:

520.Custom Special Dot glow - squid/ ALUM 150gr
Μη διαθέσιμο 38,00 €
Quantity:

150 GR #39
Διαθέσιμο 32,00 €
Quantity:

150G S723
Διαθέσιμο 35,00 €
Quantity:

150G S722
Διαθέσιμο 35,00 €
Quantity:

150G #31
Μη διαθέσιμο 35,00 €
Quantity:

150GR #S724
Μη διαθέσιμο 33,50 €
Quantity:

150G #511
Διαθέσιμο 36,50 €
Quantity:

150GR.BLUE STRIPE GLOW CUSTOM
Μη διαθέσιμο 36,50 €
Quantity:

508.PINK STRIPE GLOW CUSTOM 150GR
Διαθέσιμο 36,50 €
Quantity:

150GR #509. GREEN STRIPE GLOW CUSTOM
Διαθέσιμο 36,50 €
Quantity:

150GR #56GLOW STRIPE SQUID BACK
Διαθέσιμο 35,00 €
Quantity:

150G #501
Μη διαθέσιμο 36,50 €
Quantity:

150GR #24
Μη διαθέσιμο 32,00 €
Quantity:

150GR. S703 (PURPLE STRIPE FULL GLOW )
Μη διαθέσιμο 33,50 €
Quantity:

S727. 180GR
Μη διαθέσιμο 35,00 €
Quantity:

180gr S722
Διαθέσιμο 35,00 €
Quantity:

SPY-V 180G #501
Διαθέσιμο 38,00 €
Quantity:

180G #31
Μη διαθέσιμο 35,10 €
Quantity:

S721. 180GR
Διαθέσιμο 35,00 €
Quantity:

180gr #39
Διαθέσιμο 33,60 €
Quantity:

24.180GR
Διαθέσιμο 33,60 €
Quantity:

508.PINK STRIPE GLOW CUSTOM 180GR
Διαθέσιμο 38,00 €
Quantity:

509. GREEN STRIPE GLOW CUSTOM 180GR
Διαθέσιμο 38,00 €
Quantity:

180GR 56#GLOW STRIPE SQUID BACK
Διαθέσιμο 35,10 €
Quantity:

520.Custom Special Dot glow - squid/ ALUM 180gr
Μη διαθέσιμο 41,00 €
Quantity:

511.BLUE STRIPE GLOW CUSTOM 180GR
Διαθέσιμο 38,00 €
Quantity:

S724. 180GR
Μη διαθέσιμο 35,00 €
Quantity:

530.glow belly 180gr
Μη διαθέσιμο 38,00 €
Quantity:

180GR S703. PURPLE STRIPE FULL GLOW
Μη διαθέσιμο 35,00 €
Quantity:

531. 180gr
Μη διαθέσιμο 38,00 €
Quantity:

S723. 180GR
Διαθέσιμο 35,00 €
Quantity:

SPY V 200GR #24
Μη διαθέσιμο 35,10 €
Quantity:

31. GLOW COMET 200GR
Μη διαθέσιμο 37,00 €
Quantity:

56.GLOW STRIPE SQUID BACK 200GR
Μη διαθέσιμο 36,00 €
Quantity:

508.PINK STRIPE GLOW CUSTOM 200GR
Μη διαθέσιμο 39,00 €
Quantity:

S703.PURPLE STRIPE FULL GLOW 200GR
Μη διαθέσιμο 36,50 €
Quantity:

520.Custom Special Dot glow - squid/ ALUM 200gr
Μη διαθέσιμο 42,00 €
Quantity:

520.Custom Special Dot glow - squid/ ALUM 220gr
Διαθέσιμο 42,00 €
Quantity:

S727. 250GR
Διαθέσιμο 39,90 €
Quantity:

S703.PURPLE STRIPE FULL GLOW 250GR
Διαθέσιμο 39,90 €
Quantity:

520.Custom Special Dot glow - squid/ ALUM 250gr
Διαθέσιμο 43,50 €
Quantity:

Επίσης Προτείνουμε

HYS long JIG Roll Bag

Θήκη για μεγάλους πλάνους

από 12,00 €