Αρχική / Metal lures / Jigs / Super Light / COH FEAT TUNGSTEN

COH FEAT TUNGSTEN

 

 

IW 30GR
Διαθέσιμο 17,00 €

PIW 30GR
Διαθέσιμο 17,00 €

AK 30 GR
Διαθέσιμο 17,00 €

BP 30GR
Διαθέσιμο 17,00 €

GG 30GR
Διαθέσιμο 17,00 €

BP 40GR
Διαθέσιμο 19,00 €

AK 40GR
19,00 €

PIW 40GR
Διαθέσιμο 19,00 €

IW 40GR
Διαθέσιμο 19,00 €

GG 40GR
Διαθέσιμο 19,00 €