Αρχική / Metal lures / Jigs / CB ONE G2

CB ONE G2

 

High performance metal jig corresponding to various operating environments from vertical to shallow cast & jerk regardless of input and load direction. Its unique shape realizes superior startability and responds swiftly to the strategy that Angler is willing. Automatic action requiring no difficult operation from continuous operation of swimming system using spinning tackle to basic one pitches. The stable posture that is born between actions is extremely long in retention time, excellent for the rise to the next action Smooth connection of actions. Floating to resist gravity, an outstanding balance design.

Jet Propulsion

Extraordinary thrust

The design of the weight which was dispersed largely in the front and rear produced a strong propulsion force for the lure itself to move. This voluntary action allows for more lively and less discomforting production, and the rounded form stimulates predatory instincts with rounded movements and waves. Jerk, Twitch, Retrieve, its operation is free. While feeling light movement behavior in hand, you can fully enjoy the jig control fun.

made in Japan

 

80GR 01 SARDINE
Διαθέσιμο 22,80 €
Quantity:

80GR PINK GOLD
Διαθέσιμο 22,80 €
Quantity:

80GR CHART
Μη διαθέσιμο 22,80 €
Quantity:

80GR SOLID GLOW
Διαθέσιμο 24,40 €
Quantity:

80GR SILVER
Διαθέσιμο 22,80 €
Quantity:

80GR BLUE
Διαθέσιμο 22,80 €
Quantity:

80GR BLUE PINK
Διαθέσιμο 22,80 €
Quantity:

80GR 02 PINK
Μη διαθέσιμο 22,80 €
Quantity:

80GR 10 GREEN GLD
Διαθέσιμο 22,80 €
Quantity:

80GR 01 SARDINE GLOW BELLY
Μη διαθέσιμο 24,20 €
Quantity:

110GR 01 SARDINE
Διαθέσιμο 25,00 €
Quantity:

110GR BLUE
Διαθέσιμο 25,00 €
Quantity:

110gr SILVER
Μη διαθέσιμο 25,00 €
Quantity:

110GR BLUE PINK
Διαθέσιμο 25,00 €
Quantity:

110GR SOLID GLOW
Διαθέσιμο 26,40 €
Quantity:

110GR PINK
Διαθέσιμο 25,00 €
Quantity:

110GR 01 SARDINE GLOW BELLY
Μη διαθέσιμο 26,00 €
Quantity:

110gr CHART
Διαθέσιμο 25,00 €
Quantity:

110GR GREEN GLD
Διαθέσιμο 25,00 €
Quantity:

110GR PINK GLD
Διαθέσιμο 25,00 €
Quantity:

110gr CHART glow belly
Μη διαθέσιμο 26,00 €
Quantity:

130GR - SOLID PINK ROUND GLOW
Μη διαθέσιμο 27,90 €
Quantity:

130GR SILVER GLOW
Μη διαθέσιμο 27,90 €
Quantity:

130GR - PINK GLOW BELLY
Μη διαθέσιμο 27,90 €
Quantity:

130GR- GREEN GLD GLOW BELLY
Μη διαθέσιμο 27,90 €
Quantity:

130GR - 01 SARDINE
Μη διαθέσιμο 27,90 €
Quantity:

150GR SARDINE GLOW
Μη διαθέσιμο 30,10 €
Quantity:

150gr PINK GLOW
Μη διαθέσιμο 30,10 €
Quantity:

150gr SILVER GLOW
Διαθέσιμο 30,10 €
Quantity:

180gr SILVER GLOW
Διαθέσιμο 32,30 €
Quantity:

180GR PINK GLOW
Μη διαθέσιμο 32,30 €
Quantity:

180GR SARDINE GLOW
Μη διαθέσιμο 32,30 €
Quantity: