Αρχική / Metal lures / Jigs / Lamble Bait Flashing Haoli

Lamble Bait Flashing Haoli

 

Hand made in Japan

 

Finish paterns:

 

N:80gr -02 pink silver
20,00 €

N:80gr -08 black-gold Orange Belly
20,00 €

N:80gr-07 green and silver Pink Belly
20,00 €

N:80g -01 sardine Majora back (μωβ ράχη)
20,00 €

170g Silver Zebra Glow
Διαθέσιμο 26,00 €

N:170gr-07 green and silver Pink Belly
26,00 €

N:170gr -08 black-gold Orange Belly
26,00 €

N:170gr -02 pink silver
26,00 €

170g Red Gold Zebra Glow
Διαθέσιμο 26,00 €

N:240g - 05 blue and silver
Διαθέσιμο 34,50 €

N:240gr -02 pink silver
34,50 €

N:240gr -09 brown, silver
Διαθέσιμο 34,50 €

N:240g -01 sardine Majora back (μωβ ράχη
Διαθέσιμο 34,50 €