Αρχική / JIG HEADS / Magbite upper cut

Magbite upper cut

 

5pcs/bag

 

 

#6 1.0gr
Διαθέσιμο 6,00 €
Quantity:

#6 1.5 gr
Διαθέσιμο 6,00 €
Quantity:

#6 2.0 gr
Διαθέσιμο 6,00 €
Quantity:

# 8 0.5g
Διαθέσιμο 6,00 €
Quantity:

#8 0,8gr
Διαθέσιμο 6,00 €
Quantity:

# 8 1.0g
Διαθέσιμο 6,00 €
Quantity:

# 8 1.5g
Διαθέσιμο 6,00 €
Quantity:

#8 2.0gr
Διαθέσιμο 6,00 €
Quantity:

# 10 0.8g
Διαθέσιμο 6,00 €
Quantity:

# 10 1.0g
Διαθέσιμο 6,00 €
Quantity: