Αρχική / Καλάμια / Ψάρεμα από σκάφος / Technical & Slow Pitch Jigging

Tailwalk SS DASH SPJ

SPJ

Από 275,00 €

Evergreen Poseidon Slow Jerker

Slow Pitch Jerk Pioneer

Από 520,00 €

HOTS Stiletto Slow Style Gen 3

Generation 3- Slow Style Jigging

Από 640,00 €

Tailwalk SLOW BUMP TZ

Από 410,00 €

Deepliner Logical 55

Από 735,00 €

Deepliner Logical 60

Από 761,00 €
Πρώτη | 1 | | 2 | Επόμενη Τελευταία